สินค้าและบริการ

  • สินค้าและบริการทั้งหมด
  • ศิลปะประดิษฐ์ของที่ระลึก
  • สินค้าและบริการ
  • อาหารเครื่องดื่มและสมุนไพร
  • เครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่ง
  • เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ชื่อสินค้า/บริการ SWD. Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ SWD. Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ผลิตจากผ้าที่เกิดจากเส้นใยธรรมชาติและนำมาผลิตเป็นกระเป๋า เสื้อยืด พวงกุญแจ ฯลฯ


โรงเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน สพท. สพม. สกลนคร
ช่องทางติดต่อ

นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์
0626414654
เพจFacebook SWD. Eco Print ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ โรงเรียนสว่างแดนดิน

13 กุมภาพันธ์ 2566/

ชื่อสินค้า/บริการ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

รายละเอียด

งานแระดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เหมาะสมกับการนำไปเป็นส่วนประกอบของงานประดิษฐ์งานไทยเช่น บายศรี พานพุ่ม พานธูปเทียนแพ ฯลฯ


โรงเรียน พร้าววิทยาคม สพท. สพม. เชียงใหม่
ช่องทางติดต่อ

นางสอางศรี มณียะ
0898541984

3 พฤศจิกายน 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่ "หอมข้าวหนม"
slogan : “สิ่งเล็ก…เล็ก จากแปลงปลูกข้าว ส่วนผสมจากหัวใจ ส่งถึงมือคุณ”
Story
จากแปลงปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผืนเล็กหลัง “โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี” ของพวกเรา แปลงข้าวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมศรัทธา ความมุ่งมั่น และความอดทนของคุณครู และนักเรียนทุกคน
“ศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนได้ปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคน”
“ศรัทธาในผืนแผ่นดินเกิด และอาชีพหลักของชุมชน”
“ศรัทธาต่อต้นข้าวทุกต้น รวงข้าวทุกรวง และเมล็ดข้าวทุก…ทุกเมล็ด”
เมล็ดข้าวที่มีจุดเริ่มต้นจากการหว่าน การดูแลให้เจริญเติบโต และการเก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอม ซึ่งเป็นผลจากโครงการ “หว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ที่โรงเรียนจัดขึ้นมาหลายปี รวมทั้ง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังเป็นพืชศึกษาหลักของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนั้น จึงได้มีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ของพวกเรา นักเรียนทุกคนจึงได้มีส่วนร่วมในเมล็ดข้าวทุกเมล็ดที่ได้เก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี๊ยะข้าวไรซ์เบอร์รี่ “หอมข้าวหนม” เกิดจากการจุดประกายความคิดของพวกเราซึ่งเป็นเพียง “นักเรียนกลุ่มเล็ก…เล็ก” หวังเพื่อจะนำความรู้ที่ได้จากการแปรรูปในครั้งนี้มาใช้ต่อยอด เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เพิ่มคุณค่า และมูลค่าให้แก่เมล็ดข้าวที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของโรงเรียน และชุมชน ดังคำกล่าวที่ว่า “ขายข้าวเป็นกรัม ดีกว่าขายข้าวเป็นเกวียน” จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะที่หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของเมล็ดข้าว
“ขนมเปี๊ยะ” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์จากเมล็ดข้าว เติมเต็มด้วยความรัก ความศรัทธาของพวกเรา “นักเรียนโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ทุก..ทุกคน”
ราคาจำหน่าย : กล่องขนาด 6 ลูก ราคา 60 บาท
ค่าจัดส่ง : คิดตามจริงไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry


โรงเรียน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพท. สพม. นนทบุรี
ช่องทางติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : ครูทิพย์สุรางค์ พึ่งนิ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 0814471251 หรือ เพจหอมข้าวหนม

17 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food หอม หวาน มันกลมกล่อม
ทานเป็นของทานเล่นก็ได้ หรือจะทานกับกาแฟก็อร่อย
แพ็คเกจแบบถุงใส 70กรัม25บาท


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food หอม หวาน มันกลมกล่อม
ทานเป็นของทานเล่นก็ได้ หรือจะทานกับกาแฟก็อร่อย
แพ็คเกจแบบกล่องกระดาษ นิยมซื้อเป็นของฝาก 120กรัม 65บาท


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food หอม หวาน มันกลมกล่อม
กินเป็นของทานว่างก็ได้ หรือทานกับกับกาแฟก็อร่อย
เป็นแพ็คเกจแบบกล่อง 60กรัม 20บาท


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food หอม หวาน มันกลมกล่อม
แพ็คเกจแบบชะลอม นิยมซื้อเป็นของฝาก 70กรัม 35บาท


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food หอม หวาน มันกลมกล่อม
แพ็คเกจแบบชะลอม นิยมซื้อเป็นของฝาก 120กรัม 65บาท


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ กระยาสารทกล้วยไข่ Health Food

รายละเอียด

กระยาสารทกล้วยไข่Health Food ของดีของโรงเรียนโกสัมพีวิทยา หอม หวาน มันกลมกล่อม เป็นของทานเล่นก็ได้ หรือจะทานกับกาแฟก็อร่อย หากจำเป็นของฝากก็ดี เพราะมีหลายแพ็คเกจ ราคาจับต้องได้เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นค่ะ


โรงเรียน โกสัมพีวิทยา สพท. สพม. กำแพงเพชร
ช่องทางติดต่อ

สายใจ ใฝ่จิต เพจเฟสบุ๊ค กระยาสารทกล้วยไข่Health Food

12 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ ชาชงสมุนไพรเเละน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม

รายละเอียด

สโลแกนสินค้า
หลงใหลในกลิ่น สดชื่นหัวใจ สมุนไพรภูทอก
รายละเอียดสินค้า (ชาชงสมุนไพร)
การนำสมุนไพรท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นชาชงสมุนไพร(ดื่มร้อน) มีทั้งหมด 5 สูตร
สูตรที่ 1 ช้างงาเอก หญ้าหวาน กระเจี๊ยบ
สรรพคุณ : ช่วยลดความดันในเลือด ขับเสมหะ แก้ร้อนใน รักษาโรคเหน็บชา
สูตรที่ 2 ช้างงาเอก หญ้าหวาน มะตูม
สรรพคุณ : ลดความกำหนัด คลายกังวล และช่วยให้สมาธิดีขึ้น บำรุงไฟธาตุ แก้ลมในท้อง
สูตรที่ 3 ช้างงาเอก หญ้าหวาน ใบเตย
สรรพคุณ : บำรุงหัวใจชุ่มชื่น และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ
สูตรที่ 4 ช้างงาเอก หญ้าหวาน เก๊กฮวย
สรรพคุณ : สรรพคุณทางยาที่ออกฤทธิ์เป็นยาเย็น ช่วยลดไข้ แก้หวัด แก้อาการร้อนใน
สูตรที่ 5 ช้างงาเอก หญ้าหวาน ดอกคำฝอย
สรรพคุณ : บำรุงประสาท ช่วยลดไขมันในเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด
ข้อควรระวัง : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม
ขนาดบรรจุ 5 ซอง
ราคาจำหน่าย 39 บาท
ส่วน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มเป็นส่วนผสมเดียวกับชาชงสมุนไพร เเต่ดื่มเเบบเเช่เย็น
ขนาดบรรจุ 150 ml
ราคาจำหน่าย 10 บาท


โรงเรียน ภูทอกวิทยา สพท. สพม. บึงกาฬ
ช่องทางติดต่อ

นางสาวสุธิดา ศรีส่ง
โทร 09 4453 6562
เพจ สมุนไพรภูทอก

2 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ เสื้อแขนยาวสุภาพบุรุษ

รายละเอียด

แขนยาวสุภาพบุรุษ ตัดเย็บจากผ้าทอปะกาเกอญอ ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ สุภาพ ดูดี สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส บรรจุในเพจเกจทรงคุณค่าเหมาะแก่การเป็นของฝากของที่ระลึก ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประเภทเสื้อผ้า
XS : หน้าอก 32 นิ้ว
S : หน้าอก 34 นิ้ว
M : หน้าอก 38 นิ้ว
L : หน้าอก 40 นิ้ว
XL : หน้าอก 42 นิ้ว
XXL : หน้าอก 46 นิ้ว


โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ สพท. สพป.ตาก เขต 2
ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนบ้านยะพอ
0953342555 / 0622491547
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063526630574

2 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ เดรสสุภาพสตรีเข้ารูป แขนตุ๊กตาก

รายละเอียด

ตัดเย็บจากผ้าทอปะกาเกอญอ ผสมผสานลวดลายชนเผ่าในรูปทรงสากลผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประเภทเสื้อผ้า
XS : หน้าอก 32 นิ้ว
S : หน้าอก 34 นิ้ว
M : หน้าอก 38 นิ้ว
L : หน้าอก 40 นิ้ว
XL : หน้าอก 42 นิ้ว
XXL : หน้าอก 46 นิ้ว


โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ สพท. สพป.ตาก เขต 2
ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนบ้านยะพอ
0953342555 / 0622491547
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063526630574

2 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ เสื้อสูทสุภาพสตรี

รายละเอียด

เสื้อสูทสุภาพสตรี ราคา 990 บาท
ตัดเย็บจากผ้าทอปะกาเกอญอ ผสมผสานลวดลายชนเผ่าในรูปทรงสากลผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประเภทเสื้อผ้า
XS : หน้าอก 32 นิ้ว
S : หน้าอก 34 นิ้ว
M : หน้าอก 38 นิ้ว
L : หน้าอก 40 นิ้ว
XL : หน้าอก 42 นิ้ว
XXL : หน้าอก 46 นิ้ว


โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ สพท. สพป.ตาก เขต 2
ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนบ้านยะพอ
0953342555 / 0622491547
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063526630574

2 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ เสื้อสุภาพสตรีทรงเสื้อกั๊ก

รายละเอียด

เสื้อสุภาพสตรีทรงเสื้อกั๊ก ราคา 990 บาท
เสื้อสุภาพสตรีทรงเสื้อกั๊ก ตัดเย็บจากผ้าทอปะกาเกอญอ รูปแบบทันสมัยสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประเภทเสื้อผ้า
XS : หน้าอก 32 นิ้ว
S : หน้าอก 34 นิ้ว
M : หน้าอก 38 นิ้ว
L : หน้าอก 40 นิ้ว
XL : หน้าอก 42 นิ้ว
XXL : หน้าอก 46 นิ้ว


โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ สพท. สพป.ตาก เขต 2
ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนบ้านยะพอ
0953342555 / 0622491547
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063526630574

2 ตุลาคม 2565/

ชื่อสินค้า/บริการ เสื้อโค้ทสุภาพสตรีแขนยาว

รายละเอียด

เสื้อโค้ทสุภาพสตรีแขนยาว ราคา 990 บาท
เสื้อโค้ทสุภาพสตรีแขนยาว ตัดเย็บจากผ้าทอปะกาเกอญอ ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าปะกาเกอญอ ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประเภทเสื้อผ้า
XS : หน้าอก 32 นิ้ว
S : หน้าอก 34 นิ้ว
M : หน้าอก 38 นิ้ว
L : หน้าอก 40 นิ้ว
XL : หน้าอก 42 นิ้ว
XXL : หน้าอก 46 นิ้ว


โรงเรียน โรงเรียนบ้านยะพอ สพท. สพป.ตาก เขต 2
ช่องทางติดต่อ

โรงเรียนบ้านยะพอ
0953342555 / 0622491547
https://web.facebook.com/profile.php?id=100063526630574

2 ตุลาคม 2565/
Load More

End of Content.