ฝากร้านขายสินค้า

ชื่อสินค้า/บริการ ชาเลาะพ้วยรายละเอียด

ชาเลาะพ้วย
– สูตร ๑ ชาเมี่ยง
– สูตร ๒ ชาต้านโควิด
– สูตร ๓ ชาเชียงดา
– สูตร ๔ ชารวมสมุนไพร
ราคา : 100 บาท/ ซอง
ค่าจัดส่ง 50บาท

โรงเรียน บ้านกอก
สพท. สพป.น่าน เขต 2
ช่องทางติดต่อ

เฟสบุ๊ค : โรงเรียนบ้านกอก อำเภอเชียงกลาง
โทร : 0895602837